Aktivitetet e Qendres Kërkimore zhvillimore PEJA

KONFERENCA

Faqja është në përpunim e sipër, së shpejti do të jete e gatqme dhe me verzion të plotë.

BOTIME PERIODIKE

Faqja është në përpunim e sipër, së shpejti do të jete e gatqme dhe me verzion të plotë.

TRAJNIME

Faqja është në përpunim e sipër, së shpejti do të jete e gatqme dhe me verzion të plotë.

SHËRBIME PROFESIONALE

 

KËSHILLI BOTUËS:

-          Prof. Dr. Alba Dumi, ( Kryetare e Bordit shkencor)

-          Dekane e studimeve te ciklit të dyte dhe të tretë, Ismail Qemali, Vlorë, University  Albania

-          Prof .Dr Anna Maria Leonardi, Universiteti “ La Sapienzza “ Rome Itali

-          Prof Dr Leonard Zisi, Rektor “Ismail Qemali” Vlora University

-          Prof Dr Bilal Shkurtaj, zv Rektor “Ismail Qemali” Vlora University

-          Prof Antonio Biaccioli   Universiteti “ La Sapienzza “ Rome Itali

-          Phd Miftar Ramosacaj, Shef i departementit matematikes, Ismail Qemali, Vlorë, University  Albania

-          PhD Eglantina Pazaj, Universiteti i Tiranes

-          PhD Evisa Celo, Ismail Qemali, Vlorë, University  Albania

-          PhD Zvjetllana Titini, Aleksander Mojsiu Durres, University  Albania

-          Prof.Dr. Elez Osmani

-          Drejtor në Institutin për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, Mali i Zi, Ulqin

-          Profesor në fakultetin Ekonomik në Shkodër

-          Kyeradaktor i Buletinit shkencor i Universitetit ,,Luigj Gurakuqi,, Shkodër

-          Prof.Asoc.Dr. Nazmi Maliqi

-          Kryeredaktor i Revistes Shkencore VIZIONE – Shkup

-          Prof.Dr. Abdulla Azizi,

-          Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë     

-          Dr.c. Egzona Osmanaj

-          Ligjëruese në Fakultetin Juridik në Kolegjin Dukagjini - Pejë

-          Përgjegjëse për shkencë dhe kërkime në Qendren Kerkimore Zhvillimore PEJA

-          Dr.c. Engelbert Zefaj

-          Drejtor  i drejtoratit të për  Kultirë rini dhe Sport (Komuna PEJE) dhe përfaqësuës i Akademisë Diplomatike Shqipëtare

-          Dr.c. Kastriot Blakaj

-          Ligjërues në fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini - Pejë

-          Drejtor në Qendren Kerkimore Zhvillimore PEJA 

-          Prof. Dr. Helena GRILLO

-          Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Departamenti i gjuhës shqipe

-          Prof.Asoc.Dr. Artan Hoxha

-          Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Departamenti i të Drejtës Penale, Tiranë

-          Prof.Asoc.Dr. Adnan Jashari

-          Profesor në fakultetin e drejtesisë ne UEJL Tetovë, aktualisht Minister i drejtesisë në Maqedoni

-          Prof.Dr. Mefail Tahiri

-          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

-          Zj Vojsava Shkurtaj

-          Kryetare e keshillit bashkiak Bashkia Vlore

-          Prof.Dr.Faruk Belegu

-          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

-          Dr. C. Lavdim Beqiri

-          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

 Dr.c. Enver Daci

-          Qendra Kerkimore Zhvillimore PEJA

-          Dr.c. Muhamet Kelmendi

-          Qendra Kerkimore Zhvillimore PEJA

-          Prof. Besim Avdimetaj

-          Drejtor i drejtoratit të Arsimit në Komunën e Pejës

-          Prof.Dr. Ejup Rrustemi

-          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Dukagjini – Pejë

-          Doc.Dr. Jetmire Zeqiri, Tetovë

-          Doc.Dr. Jusuf Mustafai, Tetovë

-          Prof. Dr. Eija Wieri

-          Profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në – Finlandë

-          Prof.Dr. Sali Kelmendi

-          Profesor në fakultetin e drejtesisë në Kolegjin Evropian Dukagjini

        Dr.Klodjan Skënderaj

-          Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Departamenti i të Drejtës Penale, Tiranë

 

Kontakti

Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja

Me seli ne Peje dhe Vlorë.

qkzhpeja@gmail.com

+38649131414
+355698380512

Address: Adem Jashari p.n.