Postimet

Trajnimet profesionale në QKZH – PEJA

Posted on

1- Njohuri dhe aftesi mbi edukimin special ose aftesine ndryshe. Konceptet e gjithëperfshirjes. 2- Komunikimi dhe gjetja e mënyrave kreative për gjithëperfshirjen (brenda ambientit klasë me shokët e klasës, për ta patur me të lehtë mësimnxenien) 3- Llojet e aftesise se kufizuar (autizmi, hiperaktiviteti, disleksia, ADHD, epilepsia) 4- Menyrat e trajtimit dhe menaxhimit te femijeve sipas […]