Faqja në përpunim e sipër!

2018  |  Posted by QKZHPEJA  |  Qendra kerkimore zhvillimore PEJA

image

Faqja është në përpunim e sipër, së shpejti do të jete e gatqme dhe me verzion të plotë.

Ngjarje

Thirrje për artikuj

KONFERENCA e VII-të Shkencore në Pejë

Buletini Multidisciplinar Shkencor Nr.11

09 dhe 10 Nëntor 2018

 

Qendra Kërkimore Zhvillimore-PEJA në bashkëpunim me Universitetin e Vlores, “Ismail Qemajli”, Departamentin e Arsimit, Departamentin e Kulturës në Komunën e Pejës, ftojnë të gjithë studiuesit, profesorët dhe studentët për të marrë pjesë në Publikimin e artikujve shkencore Nentor 2018. Ne organizimin tonë tashmë tradicinal për nderë të ditës së SHQIPËTARËVE, Festës së FLamurit tonë, ftojmë dijetarët e Shkencave Ekonomike, Juridike, Teknologjisë së Informacionit dhe Edukimit për të marrë pjesë me artikujt e tyre shkencor.

 Data të rëndesishme

Gjuha e Konferences:  Shqip, Anglisht
Dorezimi i abstrakteve: 01.10.2018
Dorëzimi i punimeve përfundimtare pas recenzionit të Abstrakteve më:  20.10.2018

Dita e Konferences: 10 Nëntor 2018 

Vendi: Pejë, Kosovë

 E-mail:

 Autorët janë të ftuar të paraqesin abstraktin dhe punimin në formë elektronike në adresën:

qkzhpeja@gmail.com

Shkarko Buletinin Shkencor Nr 11

 

---------------------------------

Ngjarje nga konferenca e fundit ne Peje.

Konferenca e Gjashtë Shkencore në PEJË - 17 Mars 2018 – Pejë, Republika e Kosovës

image

Qendra Kërkimore Zhvillimore-PEJA në bashkëpunim me Universitetin e Vlores, “Ismail Qemajli”, Institutin për kërkime shkencore dhe zhvillim nga Mali i Zi-Ulqini, Kolegjin “Dukagjini”, departamentin e Kulturës, departamentin e Arsimit në Komunën e Pejës, ftojnë të gjithë studiuesit, profesorët dhe studentët për të marrë pjesë në konferencën e pestë shkencore.

Pjesëmarrësit e konferencës do ti nderojnë me pjesemarrjen e tyre shumë figuara akademike dhe kulturore nga Republika e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi dhe të ftuar special do të jenë Shoqata Shkencore Amerikano-Shqipëtare.

Ne ftojmë dijetarët e Shkencave Ekonomike, Juridike, Teknologjisë së Informacionit dhe Edukimit për të marrë pjesë në këtë Konference me artikujt e tyre shkencor, e cila do të zhvillohet në Pejë, më 17 - MARS 2018.

 

 

Foto e ditës