Aktivitet Qendrore

KËSHILLI BOTUËS

Posted on

–          Prof. Dr. Alba Dumi, ( Kryetare e Bordit shkencor) –          Dekane e studimeve te ciklit të dyte dhe të tretë, Ismail Qemali, Vlorë, University  Albania –          Prof .Dr Anna Maria Leonardi, Universiteti “ La Sapienzza “ Rome Itali –          Prof Dr Leonard Zisi, Rektor “Ismail Qemali” Vlora University –          Prof Dr Bilal Shkurtaj, zv Rektor “Ismail Qemali” Vlora University –          Prof Antonio Biaccioli   Universiteti […]